Stabilizacje, podsypki, zaprawy

Stabilizacja jest mieszanką cementu z piaskiem bądź kruszywem drobnym w zależności od przeznaczenia i zastosowania.

stabilizacje_tabela_3

Oprócz stabilizacji sprzedajemy podsypki Cementowo-piaskowe. Produkowane podsypki (PCP) sprawdzają się, jako wyrównujące podłoże pod elementy małej architektury: kostkę brukową, krawężniki, płyty chodnikowe, korytka odwadniające, elementy dekoracji ulic i ogrodów.
Produkcja zapraw murarskich w naszych wytwórniach gwarantuje precyzję dozowania składników, a co za tym idzie jednorodność i powtarzalność uzyskiwanych cech zarówno świeżej mieszanki, jak i uzyskiwanej spoiny.

stabilizacje_tabela_2

stabilizacje_tabela_3

Napisz wiadomość

Your email is never published nor shared.