O Firmie

Nasza firma zajmuje się przede wszystkim produkcją betonów. Działamy od 2011 roku jako betoniarnia. Nasze doświadczenie w branży budowlanej opiera się na praktycznej wiedzy naszych pracowników, którzy w sposób odpowiedzialny pomagają w wyborze właściwego produktu. Z każdym rokiem działalności rozrzedzamy zakres produktów, kładąc jednocześnie nacisk na zwiększenie ich jakości. Posiadamy nowy zautomatyzowany, sterowany komputerowo węzeł betoniarski, pozwalający produkować mieszanki z bardzo wysoką dokładnością dozowania poszczególnych składników, co przekłada się na możliwość wyprodukowania betonu o zakładanych parametrach.

Nasza Betoniarnia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. poz. 1966), posiada KRAJOWY CERTYFIKAT ZGODNOŚCI ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI. Certyfikat ten potwierdza, że wszystkie postanowienia, wynikające z krajowego systemu 2+, dotyczące oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, w odniesieniu do deklarowanych właściwości użytkowych wyrobu związanych z jego zamierzonym zastosowaniem, są stosowane oraz, że zakładowa kontrola produkcji spełnia mające zastosowanie wymagania.”

Beton produkowany przez nasz węzeł spełnia wymagania nowej normy PN-EN 206-1.
Produkujemy również beton według starej normy PN-88/B-06250.

Produkty produkowane w naszym zakładzie oparte są wyłącznie na składnikach zgodnych z Polskimi Normami. Ponad to naszą jakość kontroluje laboratorium budowlane, które zapewnia nam stały nadzór nad wytwarzanymi produktami.
Na nasze produkty wystawiamy deklaracje zgodności

001 002 003
004 005 006

Napisz wiadomość

Your email is never published nor shared.